Skip Ribbon Commands Skip to main content
FR   NL
FR   NL
FR   NL
 
 
 
 
           

De problemen die vlooien veroorzaken:​

Vlooien zijn bloedzuigende parasieten die het leven van uw huisdier en uzelf onplezierig kunnen maken. Ze kunnen onder andere het volgende veroorzaken:​

  • Haarverlies door jeuk en krabben.
  • Vlooienallergie: een veel voorkomend en onplezierige huidaandoening die wordt veroorzaakt door een allergische reactie op het speeksel van de vlo (na een vlooienbeet).
  • Lintworm besmetting.​
  • Bloedarmoede voornamelijk bij puppies en kittens.

Vlooien komen helaas vaak voor bij huisdieren en vlooien vermenigvuldigen zich snel. Één volwassen vrouwtjes vlo kan tot wel 50 eitjes per dag leggen, dus binnen 21 dagen betekent dit 1000 eitjes die in de omgeving terecht komen.

 
 

Hoe huisdieren vlooien krijgen.

Vlooien springen zelden over van het ene huisdier naar het andere, zoals vaak wordt gedacht. Honden en katten raken besmet vanuit een besmette omgeving. Dit kan uw eigen huis zijn maar ook uw tuin, het lokale park, een huis van een vriend/vriendin, eigenlijk overal waar een dier met vlooien (bv. een konijn, egel, vos of een andere hond of kat) heeft rondgelopen.

Besmette dieren laten namelijk vlooieneitjes achter op de plekken waar ze geweest zijn. Nieuwe vlooien komen vanuit deze geïnfesteerde omgeving uit, zodra ze warmte, CO2 en trillingen voelen die uw huisdier teweegbrengt en springen dan op uw dier.

 

 
 

De vlooiencyclus – doorbreek hem, of anders…..

Een vlooienbesmetting begint slechts met 2 vlooien, waarbij de vrouwtjesvlo honderden eitjes legt in slechts een aantal dagen1. FRONTLINE Combo®Line voorkomt een besmetting door niet alleen de volwassen vlooien op uw huisdier te doden (wat slechts 5% van het totale probleem vormt), maar ook de vlooieneitjes en larven aan te pakken in de omgeving van het behandelde dier. Het plaatje hiernaast geeft de verschillende stadia van de vlo weer (volwassen vlo, eitjes, larven, poppen).

De 4 STADIA VAN DE VLOOIENCYCLUS

 
 
 
 
 

Het voorkomen van een vlooienbesmetting.

Stap 01
Gebruik FRONTLINE® of FRONTLINE Combo®Line regelmatig om volwassen vlooien op uw dier te doden.

Stap 02
Zorg ervoor dat elke hond en kat in uw huishouden behandeld is. Elk dier binnen uw huishouden kan als gastheer dienen voor een vlooienbesmetting.                            

Stap 03
Stofzuig regelmatig binnenshuis en was het beddengoed van uw dier heter dan 60 graden. Dit helpt het aantal eitjes, larven en poppen in de omgeving verminderen.

Het bestrijden van een vlooienbesmetting.

Volg de eerste drie stappen voor het voorkomen van een vlooienbesmetting en vervolgens ook de stappen hieronder bij ernstige besmettingen.

Stap 04
Gebruik een spray met zowel een adulticide (doodt de volwassen vlooien in de omgeving) als een IGR (Insect Growth Regulator die de groei van de onvolwassen stadia verstoord) erin verwerkt. Deze sprays zullen de poppen die al in de omgeving liggen niet doden, maar zullen naast het afdoden van volwassen vlooien ook het aantal eitjes en larven (die uiteindelijk poppen zullen vormen) verminderen waardoor u sneller van de vlooienbesmetting afkomt.

Stap 05
Geef behandelde dieren voortdurend toegang tot besmette ruimtes. Vlooien die uit de poppen komen kunnen dan op uw behandelde dier springen, waarna ze door contact met FRONTLINE®/ FRONTLINE Combo®Line dood zullen gaan (binnen 24 uur). Geen enkel middel kan poppen afdoden, dus stap 5 is zeer belangrijk.

           

1 Dryden M. Biology of fleas of dogs and cats. The Compendium. 1993;15(4):569-578.

​​​​​​​


FRONTLINE COMBO® LINE DOG S/M/L/XL voor behandeling van honden van 2 tot 10 kg lichaamsgewicht (S), van 10 tot 20 kg lichaamsgewicht (M), van 20 tot 40 kg lichaamsgewicht (L), van meer dan 40 kg lichaamsgewicht (XL); FRONTLINE COMBO® LINE CAT voor behandeling van katten en van fretten: tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken en/of (maar niet bij fretten) bijtende luizen. ● Behandeling van besmettingen met vlooien (Ctenocephalides spp.): de insecticide werkzaamheid tegen nieuwe infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 8 weken bij honden of gedurende 4 weken bij katten en fretten aan. Preventie van de vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren (ovicide werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werden gelegd door volwassen vlooien (bij honden gedurende 8 weken en bij katten gedurende 6 weken na toediening). ● Behandeling van besmettingen met teken (bij honden en katten: Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus (enkel bij de hond), Rhipicephalus sanguineus; bij fretten: Ixodes ricinus). Het diergeneesmiddel heeft een persisterende acaricide werking tot 4 weken (honden en fretten) en tot 2 weken (katten) tegen teken (bij kat en fret gebaseerd op experimentele gegevens). ● Behandeling van besmettingen met bijtende luizen bij honden (Trichodectes canis) en bij katten (Felicola subrostratus). Aflevering: Vrij. Lees aandachtig de bijsluiter. DOG : BE-V4469xx (xx = 15 (S); 24 (M); 33 (L); 42 (XL)); CAT: BE-V446906. Registratiehouder: Merial Belgium NV, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem (MERIAL.BE@merial.com ©Boehringer Ingelheim 2017 – alle rechten voorbehouden. hr051114.

FRONTLINE® Spot On Kat – diergeneesmiddel. Indicaties: De therapeutische indicaties bij de kat zijn behandeling en preventie van vlooienbesmettingen, van besmettingen met bijtende luizen en met alle stadia van teken zoals Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor variabilis, Ixodes scapularis* en Ixodes ricinus* (* de meest belangrijke vectoren voor de humane en feliene ziekte van Lyme). Beschermingsduur: Na een éénmalige dosis ongeveer 1 maand tegen nieuwe vlooienbesmettingen. Voor de teken is er een effectiviteit van 100 % tot de 17de dag, die vermindert tot 86% op de 30ste dag. Contra-indicaties: In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan kittens jonger dan 8 weken oud en/of aan kittens die minder dan 1 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. Aflevering: Vrij. BE-V180433.

FRONTLINE® Spot On Hond – diergeneesmiddel. Indicaties: De therapeutische indicaties zijn de behandeling en preventie van besmetting met vlooien, bijtende luizen en teken bij de hond. Een eenmalige toediening zorgt voor een bescherming tegen vlooien tot maximaal 3 maanden en tegen teken gedurende 1 maand. Contra-indicaties: In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan puppies jonger dan 8 weken oud en/of aan puppies die minder dan 2 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. Dit product is specifiek ontwikkeld voor honden. Niet gebruiken bij katten, daar dit tot overdosering kan leiden. Aflevering: Vrij. BE-Vx (x=188745 of BE-V189201 of BE-V189217 of BE-V218662) .

FRONTLINE® Spray – diergeneesmiddel. Diersoorten: honden en katten. Indicaties: behandeling en preventie van infestaties door vlooien (Ctenocephalides spp.), teken (Ixodes ricinus) en bijtende luizen (Trichodectes canis, Felicola subrostratus). De werkingsduur van het product bedraagt 3 tot 5 weken tegenover teken en, afhankelijk van de infestatiedruk, 1 tot 3 maanden tegenover vlooien. Contra-indicaties: Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. Aflevering: Vrij. BE-168481.

Houder van de vergunning: Merial Belgium NV/SA, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem (MERIAL.BE@merial.com). Lees aandachtig de bijsluiter. hr140411. ©Boehringer Ingelheim 2017 – alle rechten voorbehouden.FRONTLINE COMBO® LINE DOG S/M/L/XL pour le traitement de chiens pesant de 2 kg à 10 kg de poids vif (S), de 10 kg à 20 kg de poids vif (M), de 20 kg à 40 kg de poids vif (L), plus de 40 kg de poids vif (XL); FRONTLINE COMBO® LINE CAT pour le traitement de chats et de furets : en utilisation contre les infestations par les puces seules ou les infestations mixtes par les puces et tiques et/ou (pas chez les furets) poux broyeurs. ● Traitement des infestations par des puces (Ctenocephalides spp.): l’efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 8 semaines chez les chiens ou pendant 4 semaines chez les chats et les furets. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs (activité ovicide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des œufs pondus par les puces adultes (pendant 8 semaines chez les chiens et pendant 6 semaines chez les chats après application). ● Traitement des infestations par les tiques (chez les chien et chats : Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus (seulement chez le chien), Rhipicephalus sanguineus ; chez les furets: Ixodes ricinus). Le médicament vétérinaire a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste jusqu’à 4 semaines chez les chiens et les furets et jusqu’à 2 semaines chez les chats (basé sur des données expérimentales chez chats et furets). ● Traitement des infestations par les poux broyeurs chez les chiens (Trichodectes canis) et les chats (Felicola subrostratus). Délivrance: Libre. Lire attentivement la notice. DOG : BE-V4469xx (xx = 15 (S); 24 (M); 33 (L); 42 (XL)); CAT: BE-V446906. Titulaire d’enregistrement: Merial Belgium SA, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem (MERIAL.BE@merial.com). ©Boehringer Ingelheim 2017 – tous droits réservés. hr051114.

FRONTLINE® Spot On Chat – médicament à usage vétérinaire. Indications: le traitement et la prévention des infestations par les puces, les poux broyeurs et par tous les stades des tiques comme Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor variabilis, Ixodes scapularis* et Ixodes ricinus* (* les vecteurs les plus importants pour la maladie de Lyme humaine et feline). Durée de protection: après une dose unique contre les nouvelles infestations par les puces d'environ 1 mois. Pour les tiques, l’efficacité est de 100% jusqu’au 17ème jour, et diminue pour atteindre 86% au 30ème jour. BE-V180433. .

FRONTLINE® Spot On Chien – médicament à usage vétérinaire. Indications: le traitement et la prévention des infestations par les puces, les poux broyeurs et les tiques chez le chien. Un traitement unique procure une protection contre les puces pour une durée allant jusqu'à 3 mois et contre les tiques pour une durée d'un mois. BE-Vx (x=188745 ou BE-V189201 ou BE-V189217 ou BE-V218662). .

FRONTLINE® Spray – médicament à usage vétérinaire. Espèces animales: chiens et chats. Indications: le traitement et la prévention de l'infestation par les puces (Ctenocephalides spp.), les tiques (Ixodes ricinus) et les poux broyeurs (Trichodectes canis, Felicola subrostratus). Le produit est efficace de 3 à 5 semaines contre les tiques, et en fonction de la pression parasitaire, de 1 à 3 mois contre les puces. BE-168481. .

Titulaire de l’autorisation: Merial Belgium NV/SA, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem (MERIAL.BE@merial.com). Délivrance: Libre. Lire attentivement la notice. hr190913. ©Boehringer Ingelheim 2017 – tous droits réservés.

Terms Lightbox