Skip Ribbon Commands Skip to main content
FR   NL
FR   NL
FR   NL
​​
 
 
 
 
 

Verbeter uw vlooien en teken bestrijdingsvaardigheden met deze nuttige tips.

Weeg uw huisdier en kies de correcte pipet voor het gewicht.

FRONTLINE® / FRONTLINE Combo®Line producten zorgen ervoor dat vlooien hyperactief worden voordat ze doodgaan, dus is het niet vreemd dat de vlooien meer zichtbaar zijn kort na behandeling.
U kunt uw huisdier gewoon weer aaien zodra de plek van toediening goed opgedroogd is.

Bescherming tegen vlooien en teken:

We adviseren om maandelijks te behandelen tegen vlooien en teken*. Dit geldt zeker bij een bestaande besmetting en tijdens maanden met een hoger risico, zoals de zomerperiode.

* Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie.

Behandel ook in de winter. Vlooien overleven ook in de winter namelijk prima binnenshuis!

 
 

Hier vindt u nog aanvullende tips:

  • Verwijder de halsband tijdens toediening.
  • Dien de pipet toe tussen de schouderbladen van uw huisdier, op één plek waar uw dier zich niet kan likken.
  • De natte toedieningsplaats niet aanraken totdat de plek is opgedroogd.
  • Wacht 48 uur alvorens uw huisdier te baden of te laten zwemmen.
  • Heeft u meerdere huisdieren? Geef dan elk huisdier zijn eigen behandeling.
  • Indien u FRONTLINE® / FRONTLINE Combo®Line gebruikt, zorg er dan voor dat het product direct op de huid wordt toegediend.
 
 
 
 


Meldt u aan voor onze handige “reminder” service

  • Met FRONTLINE® producten is het gemakkelijk uw huisdier te beschermen tegen vlooien en teken. En om u te helpen bij het beschermen, bieden wij u een handige gratis reminder service als geheugensteuntje aan.

  • Indien u zich aanmeldt voor onze reminder service, dan sturen wij u naar keuze een e-mail of sms bericht om u te herinneren wanneer er weer behandeld moet worden.

Aanmelden

 
​​​​​​​​​​


FRONTLINE COMBO® LINE DOG S/M/L/XL voor behandeling van honden van 2 tot 10 kg lichaamsgewicht (S), van 10 tot 20 kg lichaamsgewicht (M), van 20 tot 40 kg lichaamsgewicht (L), van meer dan 40 kg lichaamsgewicht (XL); FRONTLINE COMBO® LINE CAT voor behandeling van katten en van fretten: tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken en/of (maar niet bij fretten) bijtende luizen. ● Behandeling van besmettingen met vlooien (Ctenocephalides spp.): de insecticide werkzaamheid tegen nieuwe infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 8 weken bij honden of gedurende 4 weken bij katten en fretten aan. Preventie van de vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren (ovicide werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werden gelegd door volwassen vlooien (bij honden gedurende 8 weken en bij katten gedurende 6 weken na toediening). ● Behandeling van besmettingen met teken (bij honden en katten: Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus (enkel bij de hond), Rhipicephalus sanguineus; bij fretten: Ixodes ricinus). Het diergeneesmiddel heeft een persisterende acaricide werking tot 4 weken (honden en fretten) en tot 2 weken (katten) tegen teken (bij kat en fret gebaseerd op experimentele gegevens). ● Behandeling van besmettingen met bijtende luizen bij honden (Trichodectes canis) en bij katten (Felicola subrostratus). Aflevering: Vrij. Lees aandachtig de bijsluiter. DOG : BE-V4469xx (xx = 15 (S); 24 (M); 33 (L); 42 (XL)); CAT: BE-V446906. Registratiehouder: Merial Belgium NV, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem (MERIAL.BE@merial.com ©Boehringer Ingelheim 2017 – alle rechten voorbehouden. hr051114.

FRONTLINE® Spot On Kat – diergeneesmiddel. Indicaties: De therapeutische indicaties bij de kat zijn behandeling en preventie van vlooienbesmettingen, van besmettingen met bijtende luizen en met alle stadia van teken zoals Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor variabilis, Ixodes scapularis* en Ixodes ricinus* (* de meest belangrijke vectoren voor de humane en feliene ziekte van Lyme). Beschermingsduur: Na een éénmalige dosis ongeveer 1 maand tegen nieuwe vlooienbesmettingen. Voor de teken is er een effectiviteit van 100 % tot de 17de dag, die vermindert tot 86% op de 30ste dag. Contra-indicaties: In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan kittens jonger dan 8 weken oud en/of aan kittens die minder dan 1 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. Aflevering: Vrij. BE-V180433.

FRONTLINE® Spot On Hond – diergeneesmiddel. Indicaties: De therapeutische indicaties zijn de behandeling en preventie van besmetting met vlooien, bijtende luizen en teken bij de hond. Een eenmalige toediening zorgt voor een bescherming tegen vlooien tot maximaal 3 maanden en tegen teken gedurende 1 maand. Contra-indicaties: In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan puppies jonger dan 8 weken oud en/of aan puppies die minder dan 2 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. Dit product is specifiek ontwikkeld voor honden. Niet gebruiken bij katten, daar dit tot overdosering kan leiden. Aflevering: Vrij. BE-Vx (x=188745 of BE-V189201 of BE-V189217 of BE-V218662) .

FRONTLINE® Spray – diergeneesmiddel. Diersoorten: honden en katten. Indicaties: behandeling en preventie van infestaties door vlooien (Ctenocephalides spp.), teken (Ixodes ricinus) en bijtende luizen (Trichodectes canis, Felicola subrostratus). De werkingsduur van het product bedraagt 3 tot 5 weken tegenover teken en, afhankelijk van de infestatiedruk, 1 tot 3 maanden tegenover vlooien. Contra-indicaties: Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. Aflevering: Vrij. BE-168481.

Houder van de vergunning: Merial Belgium NV/SA, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem (MERIAL.BE@merial.com). Lees aandachtig de bijsluiter. hr140411. ©Boehringer Ingelheim 2017 – alle rechten voorbehouden.FRONTLINE COMBO® LINE DOG S/M/L/XL pour le traitement de chiens pesant de 2 kg à 10 kg de poids vif (S), de 10 kg à 20 kg de poids vif (M), de 20 kg à 40 kg de poids vif (L), plus de 40 kg de poids vif (XL); FRONTLINE COMBO® LINE CAT pour le traitement de chats et de furets : en utilisation contre les infestations par les puces seules ou les infestations mixtes par les puces et tiques et/ou (pas chez les furets) poux broyeurs. ● Traitement des infestations par des puces (Ctenocephalides spp.): l’efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 8 semaines chez les chiens ou pendant 4 semaines chez les chats et les furets. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs (activité ovicide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des œufs pondus par les puces adultes (pendant 8 semaines chez les chiens et pendant 6 semaines chez les chats après application). ● Traitement des infestations par les tiques (chez les chien et chats : Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus (seulement chez le chien), Rhipicephalus sanguineus ; chez les furets: Ixodes ricinus). Le médicament vétérinaire a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste jusqu’à 4 semaines chez les chiens et les furets et jusqu’à 2 semaines chez les chats (basé sur des données expérimentales chez chats et furets). ● Traitement des infestations par les poux broyeurs chez les chiens (Trichodectes canis) et les chats (Felicola subrostratus). Délivrance: Libre. Lire attentivement la notice. DOG : BE-V4469xx (xx = 15 (S); 24 (M); 33 (L); 42 (XL)); CAT: BE-V446906. Titulaire d’enregistrement: Merial Belgium SA, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem (MERIAL.BE@merial.com). ©Boehringer Ingelheim 2017 – tous droits réservés. hr051114.

FRONTLINE® Spot On Chat – médicament à usage vétérinaire. Indications: le traitement et la prévention des infestations par les puces, les poux broyeurs et par tous les stades des tiques comme Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor variabilis, Ixodes scapularis* et Ixodes ricinus* (* les vecteurs les plus importants pour la maladie de Lyme humaine et feline). Durée de protection: après une dose unique contre les nouvelles infestations par les puces d'environ 1 mois. Pour les tiques, l’efficacité est de 100% jusqu’au 17ème jour, et diminue pour atteindre 86% au 30ème jour. BE-V180433. .

FRONTLINE® Spot On Chien – médicament à usage vétérinaire. Indications: le traitement et la prévention des infestations par les puces, les poux broyeurs et les tiques chez le chien. Un traitement unique procure une protection contre les puces pour une durée allant jusqu'à 3 mois et contre les tiques pour une durée d'un mois. BE-Vx (x=188745 ou BE-V189201 ou BE-V189217 ou BE-V218662). .

FRONTLINE® Spray – médicament à usage vétérinaire. Espèces animales: chiens et chats. Indications: le traitement et la prévention de l'infestation par les puces (Ctenocephalides spp.), les tiques (Ixodes ricinus) et les poux broyeurs (Trichodectes canis, Felicola subrostratus). Le produit est efficace de 3 à 5 semaines contre les tiques, et en fonction de la pression parasitaire, de 1 à 3 mois contre les puces. BE-168481. .

Titulaire de l’autorisation: Merial Belgium NV/SA, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem (MERIAL.BE@merial.com). Délivrance: Libre. Lire attentivement la notice. hr190913. ©Boehringer Ingelheim 2017 – tous droits réservés.

Terms Lightbox