Skip Ribbon Commands Skip to main content
FR   NL
FR   NL
FR   NL
 
 
 
 

Problemen met teken

Teken kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Naast muggen op de eerste plaats, zijn teken als tweede verantwoordelijk voor het overdragen van infectieziektes bij zowel mens als dier.


Teken kunnen:
  • Irritatie veroorzaken
  • Een abces veroorzaken
  • Ziektes overbrengen (zoals Lyme, welke ook gevaarlijk is voor de mens)

In België blijkt 10 tot 23%1,2 van de teken besmet te zijn met Borrelia bacterie (verantwoordelijk voor Lyme).

 Lyme-borreliose, beter bekend als de ziekte van Lyme, is de meest voorkomende door teken overgedragen infectie in Europa. De ziekte wordt veroorzaakt door spirocheten. Dit zijn spiraalvormige bacteriën die Lyme kunnen veroorzaken bij zowel mensen als dieren. In Europa wordt deze infectie voornamelijk overgebracht door teken, om precies te zijn de tekensoort Ixodes ricinus. Deze tekensoort komt voor in heel Europa, van Scandinavië tot aan de Middellandse Zee. Teken zijn actief van het voorjaar tot diep in het najaar.

 
 

Hoe huisdieren teken oplopen.

Waar u ook in België woont, uw huisdieren kunnen overal besmet raken met teken. Deze parasieten komen niet alleen voor in landelijke/ bosrijke gebieden, maar ook in stadsparken en tuinen.

Ze vinden een gastheer, zoals bijvoorbeeld uw hond of kat, door met hun voorpoten in de lucht te zwaaien. Zodra een gastheer langsloopt, laat de teek zich vallen, doorboort de huid en hecht zich aan.

 

Hoe teken ziektes overdragen:

Teken kennen twee stadia waarin ze zich voeden: langzaam en snel. Vooral tijdens het snelle voedingsstadium is er uitwisseling van speeksel van de teek en het zuigen van bloed. In dit stadium is de kans het grootst dat een ziekte wordt overgedragen.

 

Wees bedacht op teken voordat u op reis gaat.

Als u eraan denkt uw hond mee te nemen op reis, is het belangrijk alert te zijn op teken. Uw hond heeft een hoger risico op een tekenbesmetting in bepaalde landen. Het is daarom verstandig uw hond te behandelen. Rechts vindt u de risicogebieden voor bepaalde tekensoorten. Raadpleeg eventueel uw dierenarts en bijvoorbeeld FleaTickRisk.com voor een uitgebreidere analyse.

 

 
  • Dermacentor spp

 

FRONTLINE® / FRONTLINE Combo®Line en tekenbestrijding

Om uw kat en hond te beschermen tegen teken:

  • Check regelmatig uw dier op teken
  • Behandel elke 4 weken met FRONTLINE® / FRONTLINE Combo®Line. Raadpleeg de bijsluiter vóór gebruik. .

De meeste dode teken vallen zelf van uw dier af. Mocht u een teek aantreffen op uw dier, dan verwijdert u deze het beste met een tekentang. Deze tang verwijdert alle monddelen van de teek zonder het lichaam van de teek samen te knijpen.

                1. Claerebout et al., Parasites and Vector, 2013, 6 (183).
                2. Misonne et al., J. Clin. Microbiol., 1998, 36 (11), 3352 - 3354.

 

​​​​​​​​​​


FRONTLINE COMBO® LINE DOG S/M/L/XL voor behandeling van honden van 2 tot 10 kg lichaamsgewicht (S), van 10 tot 20 kg lichaamsgewicht (M), van 20 tot 40 kg lichaamsgewicht (L), van meer dan 40 kg lichaamsgewicht (XL); FRONTLINE COMBO® LINE CAT voor behandeling van katten en van fretten: tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken en/of (maar niet bij fretten) bijtende luizen. ● Behandeling van besmettingen met vlooien (Ctenocephalides spp.): de insecticide werkzaamheid tegen nieuwe infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 8 weken bij honden of gedurende 4 weken bij katten en fretten aan. Preventie van de vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren (ovicide werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werden gelegd door volwassen vlooien (bij honden gedurende 8 weken en bij katten gedurende 6 weken na toediening). ● Behandeling van besmettingen met teken (bij honden en katten: Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus (enkel bij de hond), Rhipicephalus sanguineus; bij fretten: Ixodes ricinus). Het diergeneesmiddel heeft een persisterende acaricide werking tot 4 weken (honden en fretten) en tot 2 weken (katten) tegen teken (bij kat en fret gebaseerd op experimentele gegevens). ● Behandeling van besmettingen met bijtende luizen bij honden (Trichodectes canis) en bij katten (Felicola subrostratus). Aflevering: Vrij. Lees aandachtig de bijsluiter. DOG : BE-V4469xx (xx = 15 (S); 24 (M); 33 (L); 42 (XL)); CAT: BE-V446906. Registratiehouder: Merial Belgium NV, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem (MERIAL.BE@merial.com ©Boehringer Ingelheim 2017 – alle rechten voorbehouden. hr051114.

FRONTLINE® Spot On Kat – diergeneesmiddel. Indicaties: De therapeutische indicaties bij de kat zijn behandeling en preventie van vlooienbesmettingen, van besmettingen met bijtende luizen en met alle stadia van teken zoals Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor variabilis, Ixodes scapularis* en Ixodes ricinus* (* de meest belangrijke vectoren voor de humane en feliene ziekte van Lyme). Beschermingsduur: Na een éénmalige dosis ongeveer 1 maand tegen nieuwe vlooienbesmettingen. Voor de teken is er een effectiviteit van 100 % tot de 17de dag, die vermindert tot 86% op de 30ste dag. Contra-indicaties: In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan kittens jonger dan 8 weken oud en/of aan kittens die minder dan 1 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. Aflevering: Vrij. BE-V180433.

FRONTLINE® Spot On Hond – diergeneesmiddel. Indicaties: De therapeutische indicaties zijn de behandeling en preventie van besmetting met vlooien, bijtende luizen en teken bij de hond. Een eenmalige toediening zorgt voor een bescherming tegen vlooien tot maximaal 3 maanden en tegen teken gedurende 1 maand. Contra-indicaties: In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan puppies jonger dan 8 weken oud en/of aan puppies die minder dan 2 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. Dit product is specifiek ontwikkeld voor honden. Niet gebruiken bij katten, daar dit tot overdosering kan leiden. Aflevering: Vrij. BE-Vx (x=188745 of BE-V189201 of BE-V189217 of BE-V218662) .

FRONTLINE® Spray – diergeneesmiddel. Diersoorten: honden en katten. Indicaties: behandeling en preventie van infestaties door vlooien (Ctenocephalides spp.), teken (Ixodes ricinus) en bijtende luizen (Trichodectes canis, Felicola subrostratus). De werkingsduur van het product bedraagt 3 tot 5 weken tegenover teken en, afhankelijk van de infestatiedruk, 1 tot 3 maanden tegenover vlooien. Contra-indicaties: Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. Aflevering: Vrij. BE-168481.

Houder van de vergunning: Merial Belgium NV/SA, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem (MERIAL.BE@merial.com). Lees aandachtig de bijsluiter. hr140411. ©Boehringer Ingelheim 2017 – alle rechten voorbehouden.FRONTLINE COMBO® LINE DOG S/M/L/XL pour le traitement de chiens pesant de 2 kg à 10 kg de poids vif (S), de 10 kg à 20 kg de poids vif (M), de 20 kg à 40 kg de poids vif (L), plus de 40 kg de poids vif (XL); FRONTLINE COMBO® LINE CAT pour le traitement de chats et de furets : en utilisation contre les infestations par les puces seules ou les infestations mixtes par les puces et tiques et/ou (pas chez les furets) poux broyeurs. ● Traitement des infestations par des puces (Ctenocephalides spp.): l’efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 8 semaines chez les chiens ou pendant 4 semaines chez les chats et les furets. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs (activité ovicide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des œufs pondus par les puces adultes (pendant 8 semaines chez les chiens et pendant 6 semaines chez les chats après application). ● Traitement des infestations par les tiques (chez les chien et chats : Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus (seulement chez le chien), Rhipicephalus sanguineus ; chez les furets: Ixodes ricinus). Le médicament vétérinaire a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste jusqu’à 4 semaines chez les chiens et les furets et jusqu’à 2 semaines chez les chats (basé sur des données expérimentales chez chats et furets). ● Traitement des infestations par les poux broyeurs chez les chiens (Trichodectes canis) et les chats (Felicola subrostratus). Délivrance: Libre. Lire attentivement la notice. DOG : BE-V4469xx (xx = 15 (S); 24 (M); 33 (L); 42 (XL)); CAT: BE-V446906. Titulaire d’enregistrement: Merial Belgium SA, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem (MERIAL.BE@merial.com). ©Boehringer Ingelheim 2017 – tous droits réservés. hr051114.

FRONTLINE® Spot On Chat – médicament à usage vétérinaire. Indications: le traitement et la prévention des infestations par les puces, les poux broyeurs et par tous les stades des tiques comme Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor variabilis, Ixodes scapularis* et Ixodes ricinus* (* les vecteurs les plus importants pour la maladie de Lyme humaine et feline). Durée de protection: après une dose unique contre les nouvelles infestations par les puces d'environ 1 mois. Pour les tiques, l’efficacité est de 100% jusqu’au 17ème jour, et diminue pour atteindre 86% au 30ème jour. BE-V180433. .

FRONTLINE® Spot On Chien – médicament à usage vétérinaire. Indications: le traitement et la prévention des infestations par les puces, les poux broyeurs et les tiques chez le chien. Un traitement unique procure une protection contre les puces pour une durée allant jusqu'à 3 mois et contre les tiques pour une durée d'un mois. BE-Vx (x=188745 ou BE-V189201 ou BE-V189217 ou BE-V218662). .

FRONTLINE® Spray – médicament à usage vétérinaire. Espèces animales: chiens et chats. Indications: le traitement et la prévention de l'infestation par les puces (Ctenocephalides spp.), les tiques (Ixodes ricinus) et les poux broyeurs (Trichodectes canis, Felicola subrostratus). Le produit est efficace de 3 à 5 semaines contre les tiques, et en fonction de la pression parasitaire, de 1 à 3 mois contre les puces. BE-168481. .

Titulaire de l’autorisation: Merial Belgium NV/SA, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem (MERIAL.BE@merial.com). Délivrance: Libre. Lire attentivement la notice. hr190913. ©Boehringer Ingelheim 2017 – tous droits réservés.

Terms Lightbox