Skip Ribbon Commands Skip to main content
FR   NL
FR   NL
FR   NL

THIS WEBSITE IS USING COOKIES

We use them to give you the best experience. If you continue using our website, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.

COOKIE POLICY

1. What is a cookie?
A cookie is a small data file stored on your computer or mobile device at the request to your browser from a website when you visit this website. The cookie allows the website to “remember” your actions or preference for a certain period of time.
Most browsers allow cookies. However, users can set their browsers to refuse or remove them, if they wish.
Some cookies are deleted when you close your browser. They are known as session cookies. Others remain on your device until they expire or until you delete them from your cache. They are called permanent cookies and enable certain information about your use to be recalled when you return to the website.
A cookie can temporarily store anonymous information about the use and users of a website.
Some cookies are required in order to use a website, others allow customization and optimization of the displayed content, the collection of user preferences or the monitoring of the website's audience, website errors and the securing of its access.

2. The use of cookies when you visit our website
On our website, we and our service providers use permanent cookies. When browsing our website, you accept by default that Merial will install cookies on your browser.
If you do not want our website to install cookies on your browser, you can disable cookies on the cookie settings page or by modifying your browser settings. In this case, certain pages of the website may not function properly.

3. The cookies we use
On this website, we use cookies to measure audience and your use of the website and to improve it.
Essential
Required for your website to work, for example allowing a visitor to remain logged into their account. You cannot disable essential cookies.

Essential cookies

Cookie Name Cookie Description
hasVisited Used to display the EU cookie law banner
allowTracking Used for audience analytics
allowYoutube Used to display YouTube videos
userSettings Used for general cookie management
JSESSIONID Used for Shareholding calculator

Performance cookies
These cookies indirectly help improving this website by tracking your use. This set of cookies collect information and may report website usage statistics without personally identifying individual visitors.

4. What to do if you do not want to allow the use of cookies on your browser
You can block the use of cookies or remove cookies that are already installed on your browser. We draw your attention to the fact that disabling cookies may prevent you from accessing certain features on our website and other websites.
You can set your browser to accept or reject all cookies, to be notified when a cookie is issued, to check its validity, duration and content and to periodically delete cookies.
You can also type “cookies” in your browser's help section to access the setup instructions.
For information about how to manage cookies on the browser of your mobile device, you will need to consult the device manual.
For more information about cookies, including how they are installed and how you can manage and delete them, visit www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies
For more information about cookies, including how they are installed and how you can manage and delete them, visit:
- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows/cookies-faq#1TC=windows-7FRONTLINE COMBO® LINE DOG S/M/L/XL voor behandeling van honden van 2 tot 10 kg lichaamsgewicht (S), van 10 tot 20 kg lichaamsgewicht (M), van 20 tot 40 kg lichaamsgewicht (L), van meer dan 40 kg lichaamsgewicht (XL); FRONTLINE COMBO® LINE CAT voor behandeling van katten en van fretten: tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken en/of (maar niet bij fretten) bijtende luizen. ● Behandeling van besmettingen met vlooien (Ctenocephalides spp.): de insecticide werkzaamheid tegen nieuwe infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 8 weken bij honden of gedurende 4 weken bij katten en fretten aan. Preventie van de vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren (ovicide werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werden gelegd door volwassen vlooien (bij honden gedurende 8 weken en bij katten gedurende 6 weken na toediening). ● Behandeling van besmettingen met teken (bij honden en katten: Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus (enkel bij de hond), Rhipicephalus sanguineus; bij fretten: Ixodes ricinus). Het diergeneesmiddel heeft een persisterende acaricide werking tot 4 weken (honden en fretten) en tot 2 weken (katten) tegen teken (bij kat en fret gebaseerd op experimentele gegevens). ● Behandeling van besmettingen met bijtende luizen bij honden (Trichodectes canis) en bij katten (Felicola subrostratus). Aflevering: Vrij. Lees aandachtig de bijsluiter. DOG : BE-V4469xx (xx = 15 (S); 24 (M); 33 (L); 42 (XL)); CAT: BE-V446906. Registratiehouder: Merial Belgium NV, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem (MERIAL.BE@merial.com ©Boehringer Ingelheim 2017 – alle rechten voorbehouden. hr051114.

FRONTLINE® Spot On Kat – diergeneesmiddel. Indicaties: De therapeutische indicaties bij de kat zijn behandeling en preventie van vlooienbesmettingen, van besmettingen met bijtende luizen en met alle stadia van teken zoals Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor variabilis, Ixodes scapularis* en Ixodes ricinus* (* de meest belangrijke vectoren voor de humane en feliene ziekte van Lyme). Beschermingsduur: Na een éénmalige dosis ongeveer 1 maand tegen nieuwe vlooienbesmettingen. Voor de teken is er een effectiviteit van 100 % tot de 17de dag, die vermindert tot 86% op de 30ste dag. Contra-indicaties: In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan kittens jonger dan 8 weken oud en/of aan kittens die minder dan 1 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. Aflevering: Vrij. BE-V180433.

FRONTLINE® Spot On Hond – diergeneesmiddel. Indicaties: De therapeutische indicaties zijn de behandeling en preventie van besmetting met vlooien, bijtende luizen en teken bij de hond. Een eenmalige toediening zorgt voor een bescherming tegen vlooien tot maximaal 3 maanden en tegen teken gedurende 1 maand. Contra-indicaties: In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan puppies jonger dan 8 weken oud en/of aan puppies die minder dan 2 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. Dit product is specifiek ontwikkeld voor honden. Niet gebruiken bij katten, daar dit tot overdosering kan leiden. Aflevering: Vrij. BE-Vx (x=188745 of BE-V189201 of BE-V189217 of BE-V218662) .

FRONTLINE® Spray – diergeneesmiddel. Diersoorten: honden en katten. Indicaties: behandeling en preventie van infestaties door vlooien (Ctenocephalides spp.), teken (Ixodes ricinus) en bijtende luizen (Trichodectes canis, Felicola subrostratus). De werkingsduur van het product bedraagt 3 tot 5 weken tegenover teken en, afhankelijk van de infestatiedruk, 1 tot 3 maanden tegenover vlooien. Contra-indicaties: Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. Aflevering: Vrij. BE-168481.

Houder van de vergunning: Merial Belgium NV/SA, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem (MERIAL.BE@merial.com). Lees aandachtig de bijsluiter. hr140411. ©Boehringer Ingelheim 2017 – alle rechten voorbehouden.FRONTLINE COMBO® LINE DOG S/M/L/XL pour le traitement de chiens pesant de 2 kg à 10 kg de poids vif (S), de 10 kg à 20 kg de poids vif (M), de 20 kg à 40 kg de poids vif (L), plus de 40 kg de poids vif (XL); FRONTLINE COMBO® LINE CAT pour le traitement de chats et de furets : en utilisation contre les infestations par les puces seules ou les infestations mixtes par les puces et tiques et/ou (pas chez les furets) poux broyeurs. ● Traitement des infestations par des puces (Ctenocephalides spp.): l’efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 8 semaines chez les chiens ou pendant 4 semaines chez les chats et les furets. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs (activité ovicide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des œufs pondus par les puces adultes (pendant 8 semaines chez les chiens et pendant 6 semaines chez les chats après application). ● Traitement des infestations par les tiques (chez les chien et chats : Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus (seulement chez le chien), Rhipicephalus sanguineus ; chez les furets: Ixodes ricinus). Le médicament vétérinaire a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste jusqu’à 4 semaines chez les chiens et les furets et jusqu’à 2 semaines chez les chats (basé sur des données expérimentales chez chats et furets). ● Traitement des infestations par les poux broyeurs chez les chiens (Trichodectes canis) et les chats (Felicola subrostratus). Délivrance: Libre. Lire attentivement la notice. DOG : BE-V4469xx (xx = 15 (S); 24 (M); 33 (L); 42 (XL)); CAT: BE-V446906. Titulaire d’enregistrement: Merial Belgium SA, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem (MERIAL.BE@merial.com). ©Boehringer Ingelheim 2017 – tous droits réservés. hr051114.

FRONTLINE® Spot On Chat – médicament à usage vétérinaire. Indications: le traitement et la prévention des infestations par les puces, les poux broyeurs et par tous les stades des tiques comme Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor variabilis, Ixodes scapularis* et Ixodes ricinus* (* les vecteurs les plus importants pour la maladie de Lyme humaine et feline). Durée de protection: après une dose unique contre les nouvelles infestations par les puces d'environ 1 mois. Pour les tiques, l’efficacité est de 100% jusqu’au 17ème jour, et diminue pour atteindre 86% au 30ème jour. BE-V180433. .

FRONTLINE® Spot On Chien – médicament à usage vétérinaire. Indications: le traitement et la prévention des infestations par les puces, les poux broyeurs et les tiques chez le chien. Un traitement unique procure une protection contre les puces pour une durée allant jusqu'à 3 mois et contre les tiques pour une durée d'un mois. BE-Vx (x=188745 ou BE-V189201 ou BE-V189217 ou BE-V218662). .

FRONTLINE® Spray – médicament à usage vétérinaire. Espèces animales: chiens et chats. Indications: le traitement et la prévention de l'infestation par les puces (Ctenocephalides spp.), les tiques (Ixodes ricinus) et les poux broyeurs (Trichodectes canis, Felicola subrostratus). Le produit est efficace de 3 à 5 semaines contre les tiques, et en fonction de la pression parasitaire, de 1 à 3 mois contre les puces. BE-168481. .

Titulaire de l’autorisation: Merial Belgium NV/SA, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem (MERIAL.BE@merial.com). Délivrance: Libre. Lire attentivement la notice. hr190913. ©Boehringer Ingelheim 2017 – tous droits réservés.

Terms Lightbox